Viden om Frivillighed

Der udføres 900.000 timers frivilligt arbejde i Danmark. Hver dag!

Der er en stigende interesse for frivillighed og den ressource frivillige udgør i samfundet.

Vidste du at:

  • Knap halvdelen af alle danskere er frivilligt engagerede
  • Frivilligt arbejde fordobler dine chancer for større mental sundhed
  • Mænd og kvinder er næsten lige meget frivillige, med en lille overvægt blandt mændene.
  • Teenagere er den næst mest aktive aldersgruppe som frivillige (kun overgået af gruppen over 70 år)
  • De 30 – 49-årige er de mest aktive frivillige på idrætsområdet
  • Den gennemsnitlige frivillige bruger fire timer om ugen på sit frivillige engagement.

Der findes en lang række undersøgelser af den danske frivillighed. Her er de vigtigste og seneste:

Frivilligrapporten: Tal om det frivillige Danmark (2017)

Unge og Frivillighed (2018)

ABC for Mental Sundhed (2018)

Alle vinder, når vi engagerer os i hinanden. Du gør ikke bare en positiv forskel i andres liv med dit engagement, du får selv en masse ud af det. Undersøgelser fra 2017 viser, at Frivilligt arbejde fordobler ens chance for optimal mental sundhed, klik på linket til højre.

Rambøl-rapport om Frivilligcentre (2016)

I rapporten roses Frivilligcentrenes arbejde samtidig med, at de udfordres til at arbejde mere med strategiske målsætninger. Denne rapport var medvirkende til at Frivilligcenter Fredensborg i løbet af 2017 – 2018 udviklede en ny strategi for 2018 – 2023.

FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark)

FriSe er alle Frivilligcentres landsorganisation, og på deres hjemmeside findes der forskellige informationer om frivilligcentrene i hele landet og om Selvhjælp.