Categories Få Hjælp Foreninger

Vågetjenesten (Ældre Sagen)

Formål:

Vi tilbyder at være hos den døende de sidste døgn af livet, da vi ikke synes, nogen skal dø alene. Vi giver ro, nærvær og tryghed ved livets afslutning.

Vi tilbyder også støtte og nærvær i forbindelse med et langvarigt sygdomsforløb, hvor helbredelse ikke skønnes muligt. Vi aflaster pårørende uden dog at påtage os plejeopgaver.

Vågere m/k søges
Ældre Sagen tilbyder kurser
40 97 95 95

Målgruppe:

Vi kommer på plejecenterne og i private hjem.

Kontaktoplysninger