Hvad er Selvhjælpsgrupper?

Hvad er Selvhjælpsgrupper?

Selvhjælp er fortrolige samtaler i grupper mellem mennesker, der står i   samme situation, det kan være diagnoser, herunder stress, angst,   depression eller det kan være pårørende til syge, mennesker i  sorg,   ensomme voksne eller unge. Samtalerne er fortrolige og foregår på “neutral   grund”. Styrken ved selvhjælpsgrupper er at man får en fælles   vandring med andre i samme situation som man kan dele tanker og erfaringer med.

”Det er rigtig godt at opleve, at den støtte jeg selv modtog gennem Selvhjælp i Frivilligcentret, da jeg var i en svær periode af mit liv, kan jeg nu være med til at give videre til andre i min situation. ” – Bruger og frivillig i Selvhjælp

Frivilligcenteret har både børne, unge og voksen-grupper. Klik ind på de forskellige grupper som du kunne være intereseret i for at få mere info.

Anna Vincentz leder Selvhjælp i Frivilligcenteret