Categories Få Hjælp Foreninger

Samtalecafé på Lystholm (Mødested for mennesker berørt af kræft)

Samtalecaféen er et tilbud til kræftpatienter, pårørende og efterladte. Caféen er et uformelt mødested hvor du kan tale med andre i samme situation. Caféen ledes af frivillige og sammen hjælper vi hinanden i situationer, der er udfordrende eller vanskelige.

Vi mødes i Aktivitetscenter Lystholm, Lystholm 20, 3480 Fredensborg torsdag i lige uger kl. 14:00 – 16:00. Der serveres the/kaffe, kage og frugt.

For mere information kontakt Lene Mou Jessen på tel. 28 90 34 17/mail bau.mou@hotmail.com