Categories Foreninger

Røde Kors Fredensborg-Humlebæk

Formål

– at forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes

– at beskytte liv og helbred

– at sikre respekten for mennesket, særligt under væbnede konflikter og i andre nødsituationer

– at arbejde for forebyggelse af sygdom og for at fremme af sundheden og socialt velfærd

– at tilskynde til frivillig indsats og sikre en konstant beredvillighed hos bevægelsens medlemmer til at yde menneskelig hjælp

– at fremme en altomfattende følelse af solidaritet over for alle, der har behov for Røde Kors’ beskyttelse og hjælp

Aktiviteter

Røde Kors Fredensborg – Humlebæk har forskellige aktiviteter, som kræve frivillig hjælp

– besøgstjeneste – besøge en handicappet, ældre eller ensom menneske et par timer om ugen

– lektiehjælp på Humlebæk Skole – 2 timer to gange om ugen tilbyder frivillige at hjælpe elever med deres lektier

– nørklegrupper – i Fredensborg og i Humlebæk, som fremstiller (syr, strikker) baby- og børnetøj til brug ved katastrofer

– vågetjeneste – ingen skal dø alene – en frivillig sidder ved et menneske i den sidste stund

– indsamlings- og oplysningsarbejde – hjælpe til ved den årlige Røde Kors Indsamling første søndag i oktober eller ved lokal indsamlinger.

– deltage i det lokale oplysningsarbejde

Målgruppe: Alle

Adresse

  • Hillerødvejen 4 3480 Fredensborg

Kontaktoplysninger