Rekruttering

Rekruttering

Hvordan finder jeg flere frivillige til mit projekt?

Her er de tre vigtigste skridt er følgende:

  • FORBEREDELSEN

Vær klar på HVAD du søger frivillige til.

Jo mere klart du kan beskrive, hvad den frivillige opgave indeholder, desto nemmere er det for andre at forholde sig til, om det er noget for dem. De fleste vil fx gerne vide:

  • Hvor mange timer skal jeg bruge månedligt som frivillig?
  • Hvad forventes der af mig som frivillig?

Husk HVORFOR du synes, dit projekt er så vigtigt.

Tænk på de bedste historier du har fra dit projekt – mennesker som fik hjælp og kom videre i livet. Når du viser, at du elsker at være en del af noget, der er meningsfuldt, inspirerer det altid andre.

Så ud over at have styr på hvad du helt konkret gerne vil have frivillige til, så husk, at det er glæden ved fællesskabet og ønsket om at gøre godt, som er det, der gør nye frivillige interesserede.

Nu er du klar til at rekruttere.

REKRUTTERINGEN

Brug din omgangskreds

De fleste bliver ikke frivillige, bare fordi der er en god sag, der mangler hænder. De bliver frivillige fordi nogle de kan lide at være sammen med og som de har tillid til spørger dem om de vil være med. Så hvorfor ikke invitere din familie, venner, naboer og Facebook-venner til at være med.

Brug de andre frivilliges omgangskreds

Forestil dig, at du sammen med dit team beslutter jer for, at I inden for to uger hver vil spørge 10 personer, om de vil være med i teamet. Så når du ikke kun ud til din egen omgangskreds, men mange flere mennesker får kendskab til det meningsfulde i at være frivillig. Fortæl hinanden i teamet om de personer I hver især vil spørge. På den måde bliver det både sjovere og skaber en ansvarlighed, som hjælper jer til at få det gjort.

Plakater, Facebook-opslag, Frivilligcenterets hjemmeside m.v.

For at nå længere ud end jeres omgangskredse kan det være en god idé at lave flyers og plakater. Frivilligcenteret kan hjælpe dig med det.

Du kan også bruge Frivilligcenterets kommunikationskanaler til at nå længere ud.

Frivilligcenteret har et nyhedsbrev, hvor du kan bede om at få dit rekrutteringsopslag med. Send dit opslag til Nyhedsbrevet til Pia Dyregaard på mailen. Deadline for det kommende nyhedsbrev finder du i det seneste nyhedsbrev.

På Frivilligcenterets hjemmeside er der også en side, hvor du kan slå dine ’frivillige-job’ op. Send dit jobopslag til admin@frivilligcenterfredensborg.dk, så lægger vi det op på siden.

Du kan også brude Frivilligcenterets Facebook-side til rekruttering. Send tekst og eventuelt billede til admin@frivilligcenterfredensborg.dk, så lægger vi det op på vores Facebook-side.

MODTAGELSEN

Nu var der gevinst! Du har fået en ny frivillig til dit projekt. Tillykke! Men hvil ikke for længe på laurbærrene. Frivillige forbliver kun frivillige, hvis de bliver taget godt imod og bliver inkluderet i fællesskabet og arbejdet.

Tag en velkomstsamtale med den nye frivillig, hvor du giver alle relevante informationer. Hold evt. samtalen sammen med nogle fra dit projekt, så der dannes flere relationer for den nye.

Der er to ting, der ofte er vigtige for de nye i projektet:

  1. En generel gæstfri kultur. Vi åbner vores fællesskab for nye og undgår kliker. Særligt de ´´gamle´´ i projektet bærer ansvaret for at få snakket med de nye og derved skabe en inkluderende kultur.
  2. At der er én af ”de gamle” i projektet, som er særligt opmærksom på den nye frivillige. Så det bliver vedkommendes ansvar at invitere den nye med i fællesskabet og være opmærksom på, hvordan han/hun trives som frivillig.

Center for Frivilligt Arbejde har lavet denne lille guide som også hjælper dig med inspiration og værktøjer til rekruttering af nye frivillige.