Puljen til Socialt Frivilligt arbejde er uddelt!

Puljen til Socialt Frivilligt arbejde er uddelt!

D. 2. december mødtes Social- og Seniorudvalget bl.a. for at ud dele §18 midler for 2020. §18 puljen er Fredensborg Kommunes pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Dette link viser hvordan Administrationen i Fredensborg Kommune foreslog fordelingen af midlerne på lidt over 1 mil. kr. her

Administrationen i Fredensborg Kommunens forslag blev godkendt af Social- og Seniorudvalget med følgende ændringer:  Ansøgning 1: Seniorkredsen på Mergeltoften støttes med det ansøgte beløb på 55.000. Ansøgning 2 og ansøgning 5: Cykler til Mergeltoften og Egelunden tages ud. Begge ansøgninger imødekommes i stedet for med de fulde beløb via ensomhedspuljen i 2020 med 40.000 til Mergeltoften og 90.000 til Egelunden. Ansøgning 4: Ældresagen støttes med 90.000. Ansøgning 28 lektiecafe imødekommes med det fulde ansøgte beløb på kr. 6.000.

Bemærkelsesværdigt er det at de to klimaforeninger: KlimaForKæmperne og Agenda 21 intet fik, da de “fald udenfor kriterierne” som er socialt frivilligt arbejde. Frivilligcenteret vil nu prøve at undersøge hvor klimaforeninger kan søge deres kommunale støtte.