Nyt bestyrelsesmedlem valgt ved generalforsamlingen

Nyt bestyrelsesmedlem valgt ved generalforsamlingen

I smukt sommervejr blev Frivilligcenterets generalforsamling afholdt i centerets have d. 25. juni.

Mie Stattau var dirigent og ledte de fremmødte godt igennem dagsordenen. Klik her og læs referatet fra generalforsamlingen.

En af de vigtige ting der blev besluttet var at Niels Erik Hougaard der ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen ….
… blev afløst af Tove Shelth. Tove er familierådgiver i frivilligcenteret og har arbejdet indenfor familie-området i Fredensborg Kommune tidligere.

Tak til Niels Erik for en stor indsats i bestyrelsen hvor han bl.a. var den drivende kraft ift. at skabe den nye hjemmeside! Og et stort velkommen til Tove!