Nye kriterier for §18 støtte til frivilligt socialt arbejde – ansøgningsfrist 1. oktober 2021

Nye kriterier for §18 støtte til frivilligt socialt arbejde – ansøgningsfrist 1. oktober 2021

Fredensborg Kommune uddeler økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 Lov om Social Service.
Puljens særlige indsatsområder er socialt frivilligt arbejde med fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte og/eller vanskeligt stillede grupper, udsatte børn og unge samt familier, ældre, personer med handicap, enkeltindivider.


Støttemidlerne kan søges af foreninger, organisationer, selvorganiserede frivillig-grupper eller enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde lokalt i kommunen indenfor det socialt humanitære område.

Nye kriterier for puljen er trådt i kraft pr. 1. august 2021.

Puljekriterier, ansøgningsskema samt budget/regnskabsskabelon og afrapporteringsskema findes på www.fredensborg.dk/kommunen/puljer-i-fredensborg-kommune.

Du og din forening eller gruppe er meget velkomne til at kontakte Frivilligcenteret hvis I har spørgsmål til hvordan I søger §18 midler