Categories Få Hjælp Foreninger

Lokalgruppen for Flex- og Skånejobbere

Formål:

Formålet er at arbejde for at forbedre vilkårene for fleks- og skånejobbere.

Du behøver ikke bøje nakken, fordi din erhvervsevne er nedsat. Du er stadig et helt menneske med

alt det, der er dig, selvom din erhvervsevne har ændret sig. Hvis du kan, så undgå at sætte dig ned,

og vente på at nogen kommer og løser dit problem for dig. Der er meget, du selv kan gøre.

En start kunne være at deltage i LAFS Nordsjælland. Her i lokalgruppen vil der være mulighed for

at møde andre i samme situation og drøfte fælles problemstillinger. Vi søger efter løsninger i

fællesskab. Det er gruppens medlemmer, der bestemmer, hvad der skal foregå på møderne.

Gruppen mødes en gang om måneden til socialt samvær og somme tider med en oplægsholder.

Målgruppe:

LAFS er en interesseorganisation hvis målgruppe er fleks- og skånejobbere (job med løntilskud til førtidspensionister).

Mødetid: 1. torsdag i måneden kl. 15 – 17

Adresse

  • Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk

Kontaktoplysninger