Categories Få Hjælp Foreninger

Livline i sorgen

Formål

Det er foreningens formål at skabe de bedst mulige livsbetingelser for børn (0-18 år) med en terminalt syg eller nyligt afdød forælder eller søskende. Vi arbejder med familien som helhed og laver individuelle handlingsforløb for den enkelte. Livline i sorgen er en akut hjælpetjeneste for børnefamilier skabt af forældre, der selv har mistet ægtefælle eller barn.

Aktiviteter
Foreningen yder støtte til børnefamilier med terminalt syg eller nyligt afdød far, mor eller søskende. Mange oplever, at når den pårørende er afgået ved døden, kan man stå i knugende ensomhed med mange uoverskuelige udfordringer som den tilbageblevne forælder. Eller som forældrepar, der har mistet et barn og samtidig skal tage hånd om tilbageblevne søskende. Det kan have alvorlige konsekvenser socialt og arbejdsmæssigt for både børn og voksne, hvis familien ikke kommer godt igennem den første kritiske tid.

Livline i Sorgen tilbyder telefonisk hjælp på landsplan og personlige besøg i de regioner, hvor vi har frivillige livlinekonsulenter. Livlinekonsulenterne møder familien, hvor de er – hos den terminalt syge på sygehuset, i hjemmet eller hvor familien måtte opholde sig. Hvis familien ønsker det, går vi med til den svære samtale på arbejdspladsen eller i skolen, ligsyn mm. Hjælpen er gratis og ydes af frivillige medarbejdere.

Målgruppe
Børnefamilier (0-18 år) der har mistet eller ved de skal miste en far, mor eller søskende.

Kontaktoplysninger