Lær at tackle -kurser

LÆR AT TACKLE er korte, gratis kursusforløb, der giver dig redskaber til at blive en bedre selvhjælper, hvis du har en langvarig sygdom, depression, stress eller er pårørende til en syg. LÆR AT TACKLE udbydes af Fredensborg Kommune og er baseret på et program, der er udviklet på Stanford Universitet.

Her kan du læse mere om de forskellige kurser

Hvis du gerne vil deltage på et af kurserne eller blot gerne vil høre mere skal du kontakt Forebyggelseskonsulent, Line Berg Torsbakke på lbto@fredensborg.dk tlf: 21 20 72 02. 


Lær at tackle ANGST OG DEPRESSION

Fredensborg Kommune tilbyder et gratis kursus til borgere over 18 år, der oplever symptomer på angst og/eller depression. På kurset lærer du at tackle de problemer og udfordringer, der følger med dine symptomer, så det bliver dig, og ikke dine symptomer, der styrer dit liv.


Lær at tackle ANGST OG DEPRESSION FOR UNGE

Fredensborg Kommune tilbyder gratis kursus til unge borgere, som oplever tegn eller symptomer på angst og/eller depression.

På kurset får du mulighed for at blive en del af et fællesskab med andre unge, som har det ligesom dig.


Lær at tackle KRONISKE SMERTER

Fredensborg Kommune tilbyder gratis kursus til borgere over 18 år, der har kroniske smerter. På kurset er der fokus på at tackle de problemer og udfordringer, der følger med kroniske smerte, så det bliver dig, og ikke smerterne, der styrer dit liv.


Lær at tackle KRONISK SYGDOM

Fredensborg Kommune tilbyder gratis kursus til borgere over 18 år, der har en kronisk eller langvarig sygdom. På kurset får du inspiration til, hvordan du kan tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med langvarig sygdom, fx træthed, smerter, frustration eller nedtrykthed.


Lær at tackle HVERDAGEN SOM PÅRØRENDE

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (over 18 år) er målrettet voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. Det kan være ens partner, forældre, søskende eller nære venner, der er ramt af sygdom, fx depression, hjerneskade, KOL eller demens.

På kurset får deltagerne konkrete redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer, hvilket øger deres trivsel. Desuden har de stor gavn af at møde andre pårørende, der forstår deres udfordringer og problemer.