Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse

Vision
Liv uden kræft

Mission
Kræftens Bekæmpelse vil med sin folkelige forankring og den ekspertise og kompetence, der opnås ved forskning, patientstøtte, forebyggelse arbejde for:

At færre får kræft
At flere overlever kræft
Et bedre liv efter kræft

Kontaktoplysninger