Categories Samarbejde

Institutioner

Frivilligheden vokser hos kommunale institutioner og projekter i disse år. Det er en positiv tendens, som Frivilligcenteret ønsker at støtte op om. Vi tror, at frivillige kan have det lige så godt i et kommunalt regi som i en selvstændig forening, så længe der er en ledelse, der tager frivilligheden alvorligt og bruger ressourcer på den.

Frivilligcenteret stå klar til at hjælpe med støtte og sparring ift. hvordan du kan styrke det frivillige element i din institution eller dit projekt.

Der er en lang række gode eksempler på frivillighed blandt Fredensborg Kommunes institutioner og projekter. Her er nogle af dem, som Frivilligcenteret samarbejder med:


Studievejen hjælper unge der har brug for støtte til uddannelse. Få mere info på telefon 40 15 34 69


Aktivitets- og Plejecenter Mergeltoften har frivillige til mange aktiviteter bl.a. cykelpiloter. For mere information kontakt Frivilligansvarlig, Putte Lysgaard på 72 56 57 51. Klik her og se Mergeltoftens folder om at blive frivillig.


Humlebæk Dagcenter bygger på brugerinddragelse og frivillighed. Dagcentrets aktiviteter drives hovedsagelig af frivillige fx i form af undervisning og/eller at være tovholder for forskellige aktiviteter, som understøtter et godt og aktivt ældreliv. For mere information kontak Dagcenteret på telefon 72 56 28 29


Dagcenter Lindehuset – Fredensborg har frivillige bl.a. til at arbejde med café og undervisning. For mere information kontakt Lindehuset på telefon 72 56 27 64