Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Frivilligcenteret

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Frivilligcenteret

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FRIVILLIGCENTER FREDENSBORG IFM. FORSLAG OM NAVNEÆNDRING

Bestyrelsen i Frivilligcenter Fredensborg indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling d. 23. oktober kl. 17:00 – 17:45 i Frivilligcenter Fredensborg, Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Fremsættelse af forslag til vedtægtsændring ved Frivilligcenter Fredensborgs bestyrelse. Derefter drøftelse og afstemning

3. Evt.

Forslag til vedtægtsændring:

En samlet bestyrelse i Frivilligcenter Fredensborg foreslår at §1 i vedtægterne ændres fra

Foreningens navn er: Frivilligcenter Fredensborg

til

Forenings navn er: Frivilligcenteret

Begrundelse:

Lige siden frivilligcenterets start har det skabt forvirring at frivilligcenteret hedder Frivilligcenter Fredensborg, men støtter den sociale frivillighed i alle de 5 bysamfund i kommunen. Yderligere forvirring opstår da selve centerets bygning ligger i Humlebæk.

Det er bestyrelsen ønske, med navneforandringen, at signalerer at Frivilligcenteret ikke primært er et hus i Humlebæk, men en funktion i hele kommunen, hvorfor vi finder det misvisende at vi har taget navn efter et af de 4 bysamfund.

Bestyrelsen byder alle velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Det er kun medlemmer der har stemmeret. Det kræver 2/3 flertal at gennemfører vedtægtsændring.

På vegne af Bestyrelsen, Ruth Cilwik Andersen, Formand