HSP Foreningen Nordsjælland

HSP Foreningen Nordsjælland

At skabe oplysning om det særligt sensitive personlighedstræk, skabe netværk for sensitive samt påvirke beslutningstagere til at skabe vilkår i samfundets institutioner, der tager højde for sensitive mennesker.

Tilbud og aktiviteter
Fremgår af HSP kalenderen

Målgruppe
Særligt sensitive mennesker og de mennesker, der er i kontakt med dem.

Kontaktoplysninger