Høreforeningen -lokalafdeling Fredensborg

Høreforeningen -lokalafdeling Fredensborg

Formål

Høreforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière samt for døvblevne og CI-opererede.

Høreforeningen er en handicaporganisation, der varetager 800.000 danskeres interesser på høreområdet.

Målgruppe

Lokalafdelingen hjælper personer med høreproblemer ved at oplyse dem om, hvordan de finder vej i ’’systemet’’ og hjælper dem til at fungere med deres høreproblemer ved socialt samvær og samtale med ligestillede.

Aktiviteter

Vi arrangerer relaterede foredrag med kompetente personer og hyggemøder samt ture med lidt kulturelt indhold.

Vi har teleslynge og eventuelt også skrivetolke til vore foredrag, møder samt på vore ture.

Kontaktoplysninger