Categories Foreninger

Hjerteforeningen

Hjerteforeningen er en af Danmarks største sygdomsbekæmpende organisationer med 136.500 medlemmer. Vi arbejder med forskning i hjertekarsygdomme, forebyggelse af hjertesygdomme og patientstøtte.

Hjerteforeningen er en privat organisation, der arbejder for indsamlede midler. Hvert år yder vi økonomisk støtte til en stor del af den danske forskning på hjertekarområdet, i alt omkring 25 mio kr.

Hjerteforeningen varetager hjertekarpatienters interesser over for beslutningstagere og sundhedsvæsen gennem en aktiv politisk indsats både internationalt og nationalt.

Kontaktoplysninger