Categories Foreninger

Hjernesagen i Nordsjælland

Hjernesagen er en privat, landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede og deres pårørende.

Hjernesagen arbejder blandt andet for:

  • at forebygge, at mennesker rammes af blødning eller blodprop i hjernen
  • at sikre bedst mulig behandling til mennesker, der rammes af en hjerneskade
  • at sikre bedst mulig genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede
  • at sikre bedst mulig støtte til de ramte og pårørende

Det gør vi:

  • ved at arbejde politisk
  • ved at lave kampagner
  • ved at deltage i den offentlige debat
  • ved at tilbyde vores medlemmer rådgivning, rejser, temadage og andet

Hjernesagen har godt 9.500 medlemmer.

Hjernesagen har et landssekretariat i Taastrup og 40 lokale Hjernesagsforeninger. Foreningen blev stiftet i 1994 efter en sammenlægning af Landsforeningen for Afasiramte (stiftet 1981) og Dansk Apopleksiforening (stiftet 1987).

Kontaktoplysninger