Categories Foreninger

Hemingway Klubben

Formål:

En gensidig inspiration til et aktivt seniorliv for voksne mænd (60+) gennem socialt samvær, engagerende foredrag, samtaler og øvrige aktiviteter, hvor

  • Der hver eller hver anden uge afholdes formiddagsmøder, som er uformelle og hvor det er let at få ordet
  • Der ikke er mødepligt og ingen dresscode
  • Ingen tvinges til noget mod deres vilje og hvor det er tilladt bare at komme og lytte
  • Det ikke betyder noget, hvilket job man engang bestred i sit arbejdsliv
  • Klubbens styregruppe er selvsupplerende
  • Der gives mulighed for at finde sammen om en eller flere fælles interesser, såsom mad, cykel- og vandreture, motion, teater, film, musik, rejser, kultur og så videre
  • Der er ingen åbne eller skjulte hensigter om at virke for et bestemt politisk, kommercielt eller religiøst formål.

Målgruppe:

Voksne mænd på 60+

Kontaktoplysninger