Gratis samtaleforløb for 12 – 23 årige med psykologpraktikant

Gratis samtaleforløb for 12 – 23 årige med psykologpraktikant

Plan B tilbyder gratis samtaleforløb med psykologpraktikant

Projekt Plan B tilbyder nu en håndfuld gratis samtaleforløb (op til 5 gange) til unge mellem 12-23 år, der oplever udfordringer i hverdagen. Det kan dreje sig om ensomhed, angst, relationelle konflikter, tristhed, selvværdsproblematikker. Eller det kan være bekymringer eller mistrivsel relateret til den aktuelle COVID-19 situation. 

Samtalerne varetages af vores psykologpraktikant, Anna, der tidligere har arbejdet med samtaleforløb med børn og unge. Forløbet vil ske under løbende supervision af autoriserede psykologer fra Plan B’s psykologhus. 

Om Anna: 

Anna er 28 år og færdiguddannet psykolog til sommer 2021 fra Københavns Universitet. Sideløbende med sin uddannelse har hun tilegnet sig bred erfaring i samtaler med unge, der har været udfordret af ensomhed, angst, social isolation og skoleværing. Anna brænder for at møde unge mennesker i øjenhøjde og for at skabe et trygt rum, hvor hun i fællesskab med den unge kan udforske veje mod en god hverdag. En hverdag, der er i bedre overensstemmende med de unikke ønsker, drømme og forhåbninger, som den enkelte måtte have. 

Som medlem af Dansk Psykolog Forening arbejder Anna under de nordiske psykologers etiske retningslinjer, og er derfor underlagt tavspligt. Det betyder at samtalerne vil være fortrolige. 

Skriv til Anna 

Samtalerne kan foregå i Plan B’s lokaler i København NV, et sted i byen eller i naturen, eller Anna kan komme forbi hjemmeadressen, og tage den unge med ud et trygt sted.

Anna sidder klar ved mailen. Skriv, hvad din/din søns/datters/borgers udfordring er, og husk et telefonnummer – så ringer hun til dig. Så kan I sammen og finde ud af, hvad I skal tale om, og hvornår I mødes første gang.

Mail: ai@projektplanb.dk

Læs mere her: Gratis samtaleforløb for børn og unge (projektplanb.dk)