Categories Aktuelt Nyhed Om os

Generalforsamling i haven d. 25. juni

25. juni kl. 17.00 – 18:00 i Frivilligcenterets have afholdes årets generalforsamling.

Pga. Corvid19 holdes der i år en kortere generalforsamling uden forplejning.  Alle er velkomne! Efter afsyngning af “Lyse Nætter” følger denne dagsorden:

DAGSORDEN

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2) Formandens beretning v/formand

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab v/Revisor Claus Carlsen

4) Forelæggelse af budget v/ Revisor Claus Carlsen

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag

 7) Valg af bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægter §7 stk.2 og 3

  • Formand, Ruth C. Andersen, er på valg og genopstiller
  • Medlem, Kjeld Kragelund, er på valg og genopstiller
  • Medlem, Niels Erik Hougaard, er på valg og genopstiller ikke
  • Suppleant, Bente Thomsen, er på valg og genopstiller
  • Suppleant, Pia Nielsen, er på valg og genopstiller

8) Valg af godkendt ekstern revisor

9) Evt.

Medlemmer der ønsker et forslag behandlet på generalforsamlingen skal mailes til formand, Ruth C. Andersen senest 14 dage før generalforsamlingen på mail: ruthcandersen@gmail.com Eventuelle forslag og det revideret regnskab bliver fremlagt til gennemsyn for medlemmerne fra d. 15.6. på Centerleder, Peter Søndergaards kontor i Frivilligcenteret.

Vil du stemme til generalforsamlingen?

Kontingent for 2020 er kr. 200,- for foreninger og kr. 100,- for støttemedlemmer.

For at være stemmeberettiget skal kontingent indbetales til Danske Bank på reg. nr.: 1551 konto nr. 10826306 senest d. 25.6. –det er muligt at betale med Mobilepay ved generalforsamlingen