Generalforsamling i Frivilligcenteret -Hvor skal frivilligheden hen?

Generalforsamling i Frivilligcenteret -Hvor skal frivilligheden hen?

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2020 I FRIVILLIGCENTERET

Hvor skal den sociale frivillighed bevæge sig hen i vores kommunale fællesskab? Velkommen til en spændende aften hvor vi starter med en kort generalforsamling, efterfulgt af lækker aftensmad og aftenens hovedpunktet: en samtale om hvor frivilligheden skal hen i vores kommune!

17. marts 2020 kl. 18.00 – 21:00 i Nivå Bibliotek

Vi håber at mange nye interesserede og gamle venner af frivilligcenteret og af den sociale frivillighed vil være med til en spændende snak og proces omkring udviklingen af den sociale frivillighed. Håbet er at vi kan sidde frivillige, kommunalt ansatte, politikere og engagerede borgere omkring det samme bord for at snakke om de største sociale problemer og hvordan vi sammen kan gøre noget ved dem!

PROGRAM

KL. 18:00 – 18:40 GENERALFORSAMLING

KL. 18:40 – 19:30 SPISNING OG HYGGELIGT SAMVÆR

KL. 19:30 – 21:00 HVOR SKAL FRIVILLIGHEDEN HEN? (PROCES)

Hvis du kun kan deltage i noget af programmet er du meget velkommen til det! Alle er velkomne!

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2) Formandens beretning v/formand

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab v/Revisor Claus Carlsen

4) Forelæggelse af budget v/ Revisor Claus Carlsen

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag

 7) Valg af bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægter §7 stk.2 og 3

  • Formand, Ruth C. Andersen, er på valg og genopstiller
  • Næstformand, Kjeld Kragelund, er på valg og genopstiller
  • Medlem, Niels Erik Hougaard, er på valg og genopstiller
  • Suppleant, Bente Thomsen, er på valg og genopstiller
  • Suppleant, Pia Nielsen, er på valg og genopstiller

8) Valg af godkendt ekstern revisor

9) Evt.

Medlemmer der ønsker et forslag behandlet på generalforsamlingen skal mailes til formand, Ruth C. Andersen senest 14 dage før generalforsamlingen på mail: ruthcandersen@gmail.com Eventuelle forslag og det revideret regnskab bliver fremlagt til gennemsyn for medlemmerne fra d. 9.3. på Centerleder, Peter Søndergaards kontor i Frivilligcenteret.

Vil du stemme til generalforsamlingen?

Kontingent for 2020 er kr. 200,- for foreninger og kr. 100,- for støttemedlemmer.

For at være stemmeberettiget skal kontingent indbetales til Danske Bank på reg. nr.: 1551 konto nr. 10826306 senest d. 17.3. –det er muligt at betale med Mobilepay ved generalforsamlingen.