Frivilligcenteret holder generalforsamling med uddeling af Ildsjælsprisen for 2020

Frivilligcenteret holder generalforsamling med uddeling af Ildsjælsprisen for 2020

Alle er velkomne når Frivilligcenteret fejre de frivillige og holder generalforsamlingen d. 10. juni kl. 17:00 – 19:30 i Frivilligcenterets have på Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk.

17:00 – 17:45 Uddeling af prisen til Årets Ildsjæl 2020

17:45 – 18:15 Hyggelig fællesspisning og fællesskab

18:15 – 19:30 Generalforsamling

Se mere om de 8 nominerede til Ildsjælsprisen 2020 (som først uddeles nu pga. Corona-nedlukningen) her på hjemmesiden.

Dagsorden til Generalforsamlingen

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2) Formandens beretning v/formand

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab v/Revisor Claus Carlsen

4) Forelæggelse af budget v/ Revisor Claus Carlsen

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag

 7) Valg af bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægter §7 stk.2 og 3

  • Kasserer, Per Windfeld-Hansen, er på valg og genopstiller
  • Medlem, Kim Wentzel Oxenlund, er på valg og genopstiller
  • Suppleant, Bente Thomsen, er på valg og genopstiller
  • Suppleant, Pia Nielsen, er på valg og genopstiller

8) Valg af godkendt ekstern revisor

Bestyrelsen foreslår Peter Lind (www.ecoteam.dk) da Claus Carlsen går på pension.

9) Evt.

Medlemmer, der ønsker et forslag behandlet på generalforsamlingen, skal maile det til konstitueret formand: Kjeld Kragelund på kjeldkragelund@gmail.com senest 14 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag og det revideret regnskab bliver fremlagt til gennemsyn for medlemmerne fra d. 3.6. på Centerleder, Peter Søndergaards kontor i Frivilligcenteret.

Vil du stemme til generalforsamlingen?

Kontingent for 2021 er kr. 200,- for foreninger og kr. 100,- for støttemedlemmer.

For at være stemmeberettiget skal kontingent være indbetalt senest ved generalforsamlingens start på Mobilpay: 263795 eller dagen inden via Danske Bank på reg. nr.: 1551 konto nr. 10826306

Corona-forholdsregler:

Vi søger at minimerer brugen af Frivilligcenterets bygning ifm. generalforsamlingen. Det er naturligvis muligt at bruge bygningens toiletfaciliteter, men indgangen til haven skal ske udenom bygningen.