Categories Foreninger

Fredensborg Fædregruppe

Formål
at mindske borgernes utryghed i forhold til unge med anden etnisk baggrund end dansk.
at øge trivslen og livsglæden for kommunens unge med anden etnisk baggrund og dermed forebygge, fremtidige uroligheder og konflikter.
at etablere et netværk af frivillige fædre, der kan trækkes på, i forskellige situationer. Fædregruppen kan blandt andet rådgive og sparre, udvise synlig autoritet på gaden, mægle og hjælpe med at håndtere konflikter el.lign.
at skabe et forum, hvor forældre har mulighed for selv at tage aktivt ansvar for deres børn og de øvrige borgeres tryghed og trivsel.
at etablere en formaliseret kontakt mellem det ofte marginaliserede og isolerede etniske miljø og det kommunale system.

Målgruppe
Fædregruppens målgruppe: Den primære målgruppe for fædregruppens aktiviteter er: velfungerende unge, der har god uddannelse og opdragelse, og som skal have tilbud, der fastholder dem i deres velfungerende liv, unge der befinder sig i den grå zone, som vi betegner som normalt fungerende unge, og som har brug for kraftig støtte, uddannelse eller arbejde unge, som er på vej ud i ballade og som dominerer gadebilledet ved truende og aggressiv adfærd, her kræves en særlig indsats.

Aktiviteter
Sport og idræt aktiviteter, gokart, kano, udflugt, spejderlejr, lejrtur, Eid fest samt kulturelle arrangementer, fællesspisning, lektiehjælp og vejledning for unge, … etc.

Kontaktoplysninger

  • Kontakt person: Fadi Abou Jamous
  • Telefon nr: 2813683