Danske Handicaporganisationer Fredensborg

Danske Handicaporganisationer Fredensborg

DH-Fredensborg er en lokalafdeling af Danske Handicaporganisationer.

DH-Fredensborg (lokalafdeling i Fredensborg Kommune)

DH-Fredensborg har 14 medlemmer fra 12 foreninger.

Det er gratis at være medlem af en DH-lokalafdeling, man skal blot indstilles af sin organisation til at repræsentere denne i lokalafdelingen.

Enkeltpersoner kan ikke optages som medlem.

DH- Fredensborg beskæftiger sig udelukkende med lokal handicappolitik i hjemstedskommunen.

DH-Fredensborg er organiseret næsten lige som et politisk parti – vi beskæftiger os dog kun med handicappolitik.

DH består af en bestyrelse (repræsentskab) hvor alle medlemmer er med.

Den daglig ledelse varetages af et forretningsudvalg på syv medlemmer plus en suppleant.

DH arbejder i undergrupper, der hver især beskæftiger sig med et bestemt emne eller fagområde, præcis lige som de politiske udvalg i kommunen. Undergrupperne udarbejder eventuelle hørrings-svar til dagsordnerne i kommunens politiske udvalg og arbejder med sager, der kan bringes op i handicaprådet. Undergrupperne holder regelmæssige møder med formanden for det politiske udvalg, der dækker gruppens arbejdsområde.

DH-Fredensborg har 5 underudvalg:

Arbejdsmarkedsgruppen,

Børn- og Skolegruppen,

Social- og Sundhed- samt Psykiatri og Misbrugsgruppen

Tilgængeligheds- og Kommunikationsgruppen (fysiske tilgængelighed på alle fronter inklusive kommunikativ tilgængelighed)

Retsikkerhed

Som nævnt er DH-Fredensborg repræsenteret i kommunens Handicapråd.

Forud for hvert Handicaprådsmøde forbereder DH’s medlemmer af rådet sig til mødet og gennem-går sammen dagsordenen. Derudover udarbejders der høringssvar til sager som har DH’s interesse.

De fleste af DH’s møder foregår på Fredensborg rådhus. Flere af undergrupperne holder dog møde i medlemmernes private hjem.

Vil du i kontakt med DH-Fredensborg kan du kontakte formand Jens Andersen

Mobil: 2478 1463 – E-mail: jensea1967@gmail.com

Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/fredensborg