Dansk Flygtningehjælps bisidderkorps

Dansk Flygtningehjælps bisidderkorps

Dansk Flygtningehjælp har opstartet et bisidderkorps, der tilbyder flygtninge, med adresse på Sjælland, at få en bisidder med til samtaler hos myndighederne. Vi kan i øjeblikket tilbyde flygtninge at få en bisidder med til samtaler i kommunalt regi og til samtaler hos Udlændingestyrelsen, der omhandler inddragelse af opholdstilladelse. Det er gratis at få en bisidder med!

En bisidder hjælper til at skabe den ro og tryghed, der er behov for i kommunikationen med myndighederne. Det gøres ved at bisidderen:

  • Er et ekstra par øjne og ører
  • Stiller opklarende og uddybende spørgsmål under samtalen med myndighederne
  • Hjælper personen med at få og bevare overblikket over han/hendes sag 
  • Støtter personen til at forstå, hvilken betydning afgørelsen har for han/hendes situation. 

For at få kontakt til en bisidder skal man udfylde denne formular: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/frivillige-aktiviteter-tilbud-og-projekter/bisidderkorps/bestil-en-bisidder/. Formularen skal gerne udfyldes hurtigst muligt og senest 14 dage før mødet – så har vi de bedste muligheder for at finde en bisidder. De frivillige bisiddere har tavshedspligt og alt information behandles fortroligt inden for lovens rammer.

Du kan læse mere om bisidderkorpset her: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/frivillige-aktiviteter-tilbud-og-projekter/bisidderkorps/