Bliv medlem

Bliv medlem

Vi håber, at du har lyst til at blive medlem af Frivilligcenter Fredensborg.

Her er nogle af grundene til et medlemskab:

  • Du viser din støtte til Frivilligcenter Fredensborg og dets arbejde.
  • Du forpligter dig ikke til noget ud over at betale dit kontingent
  • En gang om året vil du blive inviteret til vores generalforsamling, hvor hvert medlemskab har én stemme, uanset om man er en forening eller enkeltperson.
  • Gratis lokalebrug af lokaler på Teglgårdsvej 423A via eget booking login på Frivilligcenterets hjemmeside.

Hvad koster det at være medlem?

Kontingentpriser:

200,- for en forening
100,- for enkeltpersoner.

Prisen er pr. år og indbetales på vores konto i Danske Bank på reg. nr. 1551 konto nr. 10826306.

Du kan også betale via Mobilpay på nr. 26 37 95 (husk at skrive hvilken forening/person der betaler kontinent)

Hvis du vælger ikke at blive medlem som forening eller som enkeltperson, vil vi naturligvis gerne hjælpe efter bedste evne alligevel. Frivilligcenterets stemme som talerør for den sociale frivillighed i vores kommune bliver dog stærkere, hvis vi har mange medlemsforeninger og personlige medlemmer. Derfor er det også er en hjælp for os (og dermed den sociale frivillighed), hvis du vælger at være medlem.