Bestyrelsesarbejde

Frivilligcenteret har fokus på at hjælpe de frivillige bestyrelser.

Få et gratis bestyrelseseftersyn

Som en del af dette fokus tilbyder vi at komme på besøg i din bestyrelse og i samarbejde med dig lave en skræddersyet proces til din bestyrelse. Send en mail til sekretariatsleder, Peter Søndergaard så laver vi en aftale.

Få et gratis konsulent-besøg i din forening

Frivilligcenteret har en række dygtige frivillige konsulenter der rykker ud i bestyrelser og foreninger for at hjælpe med emner som måske udfordre eller udviklingsområder. Det kunne f.eks. være:

– Budget og regnskab i foreningen

– Bestyrelsessamarbejdet og konflikthåndtering

– Rekruttering

– PR

– Strategi! hvorfor og hvordan?

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har forskellige guides som kan hjælpe dig med alt i bestyrelsesarbejdet fra tavshedspligt over dagsordner til opgavefordeling. Se mere her.