Bestyrelsen


Formand

Ruth Cilwik Andersen

Ruth er præst, cert. coach, projektleder, foredragsholder og igangsætter. Hun er vild med frivillighedsånden og har derfor årtiers erfaring med frivilligt arbejde som formand og medlem af diverse bestyrelser, arrangør af events. Ruth var initiativtager for Frivilligcenter Fredensborgs oprettelse i 2010 og har siden da været formand.


Næstformand

Kjeld Kragelund

Kjeld er lic agro., med erfaring som landbrugspolitisk medarbejder for landbrugets organisationer. Nu pensionist med aktiviteter indenfor forskellige frivillige foreninger, bl.a. Gratis Rådgivning på Tværs


Kasserer

Per Windfeld-Hansen

Per er civil ingeniør. Siden 2002 har han været ejer af fagkurser.dk. Per har mange års erfaring med virksomhedsledelse, økonomi og strategiske processer. Per er økonomisk rådgiver i Gratis Rådgivning på Tværs og medlem i diverse bestyrelser


Sekretær

Kim Wentzel Oxenlund

Kim (B. Sc. Econ.) har 30 års erfaring som Controller, heraf 10 år i Grønland. I sin fritid sidder han på forskellige bestyrelsesposter inden for SIND Fredensborg & Hørsholm, SIND Nordsjælland, DH-Fredensborg, samt Kallliaraq Nordsjælland (Grønlandsforening)


Medlem

Tove Shelth har et bredt kendskab til Fredensborg Kommune og dets borgere gennem hendes arbejde i de sidste 16 år som sundhedsplejerske i kommunen. Tove er familierådgiver og har igennem mange år arbejdet med samspillet mellem de kommunale indsatser og den frivillige verden.


Suppleant

Bente Thomsen

Bente er uddannet sygehjælper og socialformidler. Hun kender indgående socialsektoren fra sit arbejdsliv. Bente har mange års erfaring med den frivillige verden og bestyrelsesarbejde. Aktuelt er Bente pensionist og leder af Rådgivning i Frivilligcenteret.


Suppleant

Pia Nielsen

Pia er uddannet Social- og sundhedshjælper og pædagog og ønsker at sætte mennesket foran systemer. Pia har gennem tiden været med i diverse bestyrelser og forskelligt frivilligt arbejde. Pia bor i Humlebæk sammen med sin datter på 10 år.