Bestyrelsen


Formand

Ruth Cilwik Andersen

Ruth er præst, certificeret coach, projektleder, foredragsholder og igangsætter. Hun er vild med frivillighedsånden og har derfor årtiers erfaring med frivilligt arbejde som formand og medlem af diverse bestyrelser og arrangør af events. Ruth var initiativtager for Frivilligcenter Fredensborgs oprettelse i 2010 og har siden da været formand.


Næstformand

Steen Krøyer

Steen er formand for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Fredensborg. Han har mere end 35 års erfaring fra den danske og internationale medicin- og sundhedssektor samt erfaring med ledelse, strategi og kommusikation. Tidligere medlem af Hørehæmmede Børns Forældreforening og betyrelsesmedlem i bofællesskab.


Kasserer

Per Windfeld-Hansen

Per er civilingeniør. Siden 2002 har han været ejer af fagkurser.dk. Per har mange års erfaring med virksomhedsledelse, økonomi og strategiske processer. Per er økonomisk rådgiver i Gratis Rådgivning på Tværs og medlem i diverse bestyrelser.


Sekretær

Kim Wentzel Oxenlund

Kim (B. Sc. Econ.) har 30 års erfaring som Controller, heraf 10 år i Grønland. I sin fritid sidder han på forskellige bestyrelsesposter inden for SIND Fredensborg & Hørsholm, SIND Nordsjælland, DH-Fredensborg, samt Kallliaraq Nordsjælland (Grønlandsforening).


Medlem

Tove Shelth har et bredt kendskab til Fredensborg Kommune og dets borgere gennem sit arbejde i de sidste 16 år som sundhedsplejerske i kommunen. Tove er familierådgiver og har igennem mange år arbejdet med samspillet mellem de kommunale indsatser og den frivillige verden.


Suppleant

Bente Thomsen

Bente er uddannet sygehjælper og socialformidler. Hun kender indgående socialsektoren fra sit arbejdsliv. Bente har mange års erfaring med den frivillige verden og bestyrelsesarbejde. Aktuelt er Bente pensionist og leder af Rådgivning i Frivilligcenteret.


Suppleant

Hanne Berg

Hanne er byrådsmedlem og medlem af SF. Hun er uddannet jurist og har arbejdet med miljøbeskyttelse i mange år. Hun er ansat i Bolig- og Planstyrelsen og arbejder med kolonihaver, sommerhuse, camping og anden naturnær turisme. Hanne er i byrådsarbejdet optaget af unges mentale trivsel og af at styrke både kulturen og naturen.